På senare år har det blivit allt vanligare att åtgärda sina synfel med laseroperationer. Det finns behandlingar mot alla typer av brytningsfel, så väl översynthet som närsynthet respektive astigmatism.

glasögonFördelar att välja att laseroperera sina ögon är bland annat att det är enkelt och går snabbt i dag, med en normal ingreppstid på bara cirka 15 minuter. Behandlingen är inte heller särskilt smärtsam och läker på cirka en vecka i normala fall, och praktiskt god ögonfunktion för till exempel bilkörning uppnås ännu tidigare. Kostnaden för att laseroperera sina ögon har dessutom sjunkit under de senaste åren, och är för de allra flesta fullt ekonomiskt genomförbart. Inte minst är det värt att ta med i beräkningen att man om man väljer att bära glasögon får man under årens lopp garanterat köpa nya glasögon flera gånger viket kan bli en stor sammanlagd kostnad.

Anledningar att fortsätta att bära glasögon kan dock vara att undvika den omedelbara kostnaden för operationen, alternativt att man trivs särskilt bra i glasögon och inte upplever dem som ett problem över huvud taget. Dock bedöms inte heller de metoder som används alltid som lämpliga för barn och ungdomar, och inte heller för dem med kraftigt nedsatt immunförsvar, så även för dem är glasögon i praktiken ofta det enda alternativet för en tid framöver.

Två olika tekniker används vanligen för laseroperation av ögon:

Det finns ett flera olika metoder för laseroperation av ögonen, där Lasek (förkortning för Laser In Situ Epithelial Keratomileusis) och Lasik (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) är de två vanligaste. De har båda en hel del gemensamt: de använder ultraviolett laserteknik för att forma om själva horhinnan och avhjälpa synfelet, men de skiljer sig även en del sinsemellan och är var och en särskilt lämpliga för olika typer av synproblem.